آگهیش کن
دسته
آگهیش کن

لوازم آزمایشگاهی پارسیان تجهیزکرج

 • 3 هفته پیش در کرج, البرز
09124603XXX
 • قیمت
  1,000,000 تومان
 • کد آگهی
  7541

توضیحات

کلیه تجهیزات و لوازم  آزمایشگاهی، موادشیمیایی و محیط های کشت، شیشه آلات آزمایشگاهی، دستگاههای آزمایشگاهی لوازم مصرفی آزمایشگاهی تحقیقاتی، واردات سرنگهای هامیلتون gc.hplc وکروماتوگرافی و….

امکانات:

 • موادشیمیایی
 • محیطهای کشت
 • شیشه آلات آزمایشگاهی
 • لوازم مصرفی آزمایشگاهی
 • دستگاههای آزمایشگاهی
 • سرنگهای هامیلتون