آگهیش کن
دسته
آگهیش کن

آموزشگاه زبان انگلیسی اوکی

  • 1 ماه پیش در اصفهان, اصفهان
09131769XXX
  • قیمت
    1,300,000 تومان
  • کد آگهی
    6347
  • نوع آموزش آموزش درسی و زبان خارجی

توضیحات

آموزشگاه زبان انگلیسی اوکی اصفهان با دو شعبه

شعبه یک:سه راه حکیم نظامی روبروی شهرداری منطقه پنج

تلفن: ۰۳۱۳۶۲۴۶۱۶۲

شعبه دوم: بلوارشفق کوچه دوازده

تلفن: ۳۷۸۸۴۲۹۱